Home > Principles

Principles

De fundering van Tegelgroep Nederland zijn de “principes voor gedrag en handelen”.

Deze principes zijn gebaseerd op drie richtlijnen:

  • het verdrag van de International Labor Organization;
  • het verdrag van de OEC gebaseerd op de bestrijding van omkoping;
  • de Guiding Principles van de OECD.


Met de basisprincipes voor het handelen wordt beoogd een richting te geven aan de activiteiten van alle managers en medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, waar ook in de wereld. Alle medewerkers van Tegelgroep Nederland hebben zich verplicht deze principes na te leven.